Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bohdalov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Žďár nad Sázavou
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1869
1869 - Omladina uspořádala hojně navštívenou deklamatroní besedu.

1900 první ochotnické představení.

1910-1914 DO NJ.
1914-1918 činnost přerušena válkou.

1920 obnovena.
1921 Škola.
1923 zal. Sokol s DS

1933 Republikánský dorost,
1934 SDH,
1935 Omladina.
1936 Katolická omladina.
1937-1946 činnost ustala.

1942 Národní souručenství.
1944 VOS.
1946 Sokol, LD.
1946 SČM.

Významnou události pro kulturní život obce byla výstavba kulturního domu v Bohdalově. Obětavost občanů při stavbě byla příkladná. Převážná část brigádnických hodin byla bezplatná. Řada občanů finančně přispěla na stavbu, řada se zaručila záložně na půjčku. V hlavních místnostech byl zahájen provoz již v lednu – 17. 1. 1948. K slavnostnímu otevření kulturního domu došlo 28. 10. 1948 za účasti občanů i významných hostů, např. spisovatele J. V. Plevy.

1950-1954 OB,
1960 ČSM,
1961 ČSPO,
1958, 1965, 1970-1971 OB.

Od 1992 Ochotnický divadelní soubor.

2001 Mladí ochotníci.
Bibliografie:
FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s. PC ART.
Místa/Okresy/Žďár nad Sázavou/Texty.

INFORMACE OÚ pro Místopis. Rkp. 1999, 1 s. kART

MAHRLA-DVORSKÝ, J.: Něco o divadle, jeho vzniku a důležitosti. Žďárský obzor 1900. s. 19, 44, 57.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 76.

OBNOVA vesnice 1996-2000, zprac. V. Schollarová.

Moravská orlice 19. 10. 1869.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv, Okresní úřad Jihlava, spisy 1942/6, č. 3301

Kronika obce Bohdalova.

SOkA Žďár nad Sázavou:
Okresní vedení veřejné osvětové služby Nové Město na Moravě, Povolování divadelních her, koncertům … inv.č.2
Okresní osvětová rada Nové Město na Moravě, Loutkářství inv. č. 12

Školní kronika.

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1869. Pro DČAD srpen 2014.

Související Obrázky

Bohdalov, hlášení o divadelním sále, 1948
Bohdalov, Okresní přehlídka vesnických divadelních souborů o. Žďár nad Sázavou 1986


Mapa - Bohdalov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':