Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Obříství

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1881
1881 hráli divadlo studenti (první záznam o divadle ve městě).

1889 založena Beseda obřístevská. Členem Svatopluk Čech (1846-1908, žil zde 1895-1903).
Nejsoustavnější ochotnická a kulturní aktivita v obci se soustředila právě v Besedě. 1951 zlikvidována.

1899 divadelní aktivity Národní jednoty severočeské.

Od 1911 divadelní soubor Sokola. Patrně přestávky v činnosti, hrál také v 50. letech.

1912 divadlo pod hlavičkou Sociálně demokratické strany.

Ve 20. letech hrála Místní skupina Republikánského dorostu.

Od 1935 div. soubor spolku Bratrství, 1944 ještě činný.

1944 divadlo pod hlavičkou Kuratoria pro výchovu mládeže.

Ve městě tradice školních souborů - obecná škola, od 1938 měšťanská škola.

1948 SDO Smetana.
Po zániku SDO Smetana (v 50. letech) ochotníci hráli pod hlavičkou Sokola.

V 50. letech činná Osvětová rada, pořádala též div. představení, zejména pro děti.
Bibliografie:
55 LET obřístevské Besedy. kART.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 77 – 78.

SÍGL, Miroslav: Osobnosti a osudy obce 1290-2000. Obříství, Obecní úřad 2000, s. 63-64.

SÍGL, Miroslav: zpracoval informace pro MČAD . Rkp. 2000. kART.

STÁHLÍK, Josef – ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

WEBOVÉ stránky obce - historie:
http://www.obristvi.cz/historie.htm

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944. 4 s. kART.

Thalie 1899, č. 4, s. 33.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 227, sg 30/132, Beseda obřístevská.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 433/2242/1948, SDO Smetana.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Obříství, Beseda, dopis Svatopluka Čecha
Obříství, rytina z r.1844 jako předloha nezachované opony


Mapa - Obříství

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Obříství, rytina z r.1844 jako předloha nezachované opony
Obříství, Beseda, dopis Svatopluka Čecha