Texty: Česká Lípa, Divadelní klub mladých / SEŠ /Obchodní akademie

 
  DKM - DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V ČESKÉ LÍPĚ
.od uživatele DKM - Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě dne 28. červenec 2009 v 0:41.Sdružení studentů středních škol na Českolipsku, zabývající se amatérskou divadelní činností.
Bylo založeno v roce 1968 při Střední ekonomické škole v České Lípě a po celou dobu je aktivní v oblasti amatérského divadla.
Za tuto dobu nabídlo nejen českolipskému publiku desítky titulů divadelních her a večerů poezie.

Počet aktivních členů:
Není stálý, v současné době se pohybuje kolem 20 studentů středních škol: Obchodní akademie Česká Lípa, Gymnázium Česká Lípa, Gymnázia Rumburk, SPŠS Česká Lípa, SOŚ Česká Lípa, SOU Česká Lípa. Vzhledem k tomu, že se jedná o studentský soubor, tj. mládež ve věku 16 – 19 let, je složení proměnlivé.

Kde zkoušíme:
Podle možností a dobré vůle – v prostorách Obchodní akademie Česká Lípa, DDM Libertinu a Jiráskova divadla v České Lípě. Každá divadelní sezóna – minimálně 1 divadelní titul.

Činnost:
na nastudování nového představení jsou potřeba minimálně 3-4 měsíce s pravidelnými zkouškami 2x týdně po 3-4 hodinách. Ve finálním období nacvičování se počet hodin zvyšuje. Vzhledem k tomu, že i v meziobdobí jednotlivých představení je nutné opakování, tak činnost klubu je neustálá.

JARO 2006:
Helena Sýkorová „Kdo probudí pindruše“ (celkem 11 představení)
6x pro MŠ a ZŠ České Lípy,3x pro akce pořádené CZP Libereckého kraje (Zákupy, Liberec, Semily) ve spolupráci se sdružením Artefakt („Cena Modrého slona“)

1x účast na 24. ročníku postupové přehlídky amatérských divadel hrajících pro děti „Dospělí dětem“ (ceny za výběr a herecké výkony, doporučení na národní přehlídku „Popelka“ Rakovník) scénická montáž „O Nanynce“ (Majáles a Městské slavnosti v České Lípě)

SEZÓNA 2005/06:
podzim 2005 Carlo Goldoni „Náměstíčko“ („Cena diváka“ na postupové divadelní přehlídce amatérského divadla Českolipský divadelní podzim)


NĚCO MÁLO Z HISTORIE:
Divadelní klub mladých založila profesorka Marie JIŘIČKOVÁ v květnu 1968. Protože jejím působištěm byla Střední ekonomická škola v České Lípě, základ tohoto souboru tvořili právě studenti z této školy. K nim se pak přidali studenti dalších českolipských středních škol- střední všeobecně vzdělávací školy a střední průmyslové školy strojnické. Prvním vystoupením tohoto souboru bylo 15. května účinkování v Holanech v rámci programu „Holanské jaro“. Soubor zde vystoupil s pásmem veršů Jaroslava Seiferta. Prvními účinkujícími byli: J. Sazama, V. Klapka, M. Strnadová, E. Zbudilová, M. Gangurová.

25. června 1968 pak soubor vystoupil na prkna, jež znamenají svět. Sehrál 2 představení hry H. D. Schmida VISUTÁ HRAZDA. Vzhledem k tomu, že to bylo první divadelní představení začínajícího souboru, vyskytly se samozřejmě některé nedostatky. Toto představení však přineslo i jeden velký klad- totiž stmelení souboru, který projevil chuť do další práce a hlavně snahu naučit se to, co je potřeba k tomu, aby vystoupení byla úspěšná.

V práci pak soubor pokračoval dalším recitačním pásmem z děl českých básníků pod názvem KRÁSNÁ JE NAŠE ZEM. Toto pásmo bylo úspěšné a bylo několikrát reprízováno. Chuť členů souboru do práce rostla a připravoval se na další divadelní hru. Po zkušenostech s prvním divadelním představením usoudila režisérka M. Jiřičková, že troufnout si na další hru jen se začínajícími členy souboru by nebylo dobré. Navázala proto kontakt se členy Divadelního klubu Jirásek, který v této době ve své činnosti zrovna stagnoval, a podařilo se jí domluvit spolupráci. Výsledkem bylo nastudování hry A. Jiráska FILOSOFSKÁ HISTORIE, jejíž premiéra se uskutečnila 29. 4. 1969. Tímto představením byla zahájena dlouholetá úspěšná éra Divadelního klubu mladých. Následují další 2 pásma poezie- SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ (verše J. Préverta L. Ferlinghettiho) a BUĎ HODNĚ ŠŤASTNO, ČLOVĚČENSTVO (básně současných sovětských básníků).

14. 5. 1970 premiéra hry W.Shakespeara: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, 17. 12. 1970 pak další premiéra - J. Zeyer - J. Suk: RADÚZ A MAHULENA. Divadelní představení uvádějí společně členové Divadelního klubu mladých a Divadelního klubu Jirásek. Tato spolupráce pak pokračuje i v dalších letech. Doménou studentů se stávají hlavně recitační pásma -např. Večer S. Jesenina MY VŠE JSME TENKRÁT MILOVALI v r. 1971 večer českých básníků Z BOUŘNÉHO ČASU JSME SE NARODILI - 24. 5. 1971. V dalších letech se členové DKM podílí na úspěšných divadelních představeních Divadelního klubu Jirásek. Samostatně opět vystupují v r.1975 s pásmem JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - STŘÍDAJÍ SE PŘED OČIMA;dále NEZAPOMENUTELNÝ ČAS (verše K. Bednáře, J. Seiferta, V. Nezvala, V.Holana, F.Hrubína).

Režisérka M. Jiřičková, ač plně „zapřažena“ v režírování DK Jirásek, nepouští studentský dorost ze zřetele a připravuje další pásma- VEČER S KARLEM HAVLÍČKEM BOROVSKÝM (satira, epigramy, básně, písničky); KDO JE VLASTNĚ ŽENA, se kterou vystupují např. i v Zákupech. V r. 1978 jsou to MILOSTNÉ VARIACE. A pak, po řadě recitačních pásem, opět divadelní představení - 17. 5. 1979 je to ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Toto představení je velice úspěšné a soubor ho několikrát opakuje ,dokonce i na II.oblastní přehlídce dětských souborů v Bohušovicích. A na krajské přehlídce „Dospělí dětem a mládeži“ v Ústí nad Labem;na I.krajské přehlídce malých jevištních forem v Chomutově, dále pak v Litoměřicích. Úspěšné představení mělo svou derniéru na XXIII. ročníku Libochovického divadelního léta 16. 5. 1980.

Na konci r. 1980 sáhla M.Jiřičková po pohádce. Zdramatizovala
4 pohádky B. Němcové a K. J. Erbena. Na realizaci tohoto představení spojili své síly jak studenti středních škol, tak členové DK Jirásek. Vzniklo představení KOUZELNÝ SVĚT POHÁDEK, které se hrálo jak v České Lípě,tak ve Stráži pod Ralskem, Kamenickém Šenově, Kravařích, Holanech, Provodíně, Horních Počáplech (okresní přehlídka Mělník - „Divadlo dětem“). Následovalo představení sestavené z aktovek H. Sachse pod názve KRAMÁŘSKÉ KOMEDIE. Následuje pohádka O UFŇUKANÉM BUDULÍNKOVI a O ZLOBIVÉ PRINCEZNĚ VERONICE, která se hraje také ve Valteřicích, Jezvé. V březnu 1982 obnovené hra H. Sachse pod názvem „Tak, Klapička, můžeme začít!“. Hraje se pak na krajské přehlídce malých jevištních forem v Chomutově.

V letech 1982 - 1988 žil DKM ve znamení „Výtečníků“ . Hru P.Dostála upravila M. Jiřičková a přidala další dvě pokračování - VÝTEČNÍCI NA VÝLETĚ a VÝTEČNÍCI NIKDY NEVYMŘOU. Kromě toho nastudoval soubor 3 další hry, 4 pásma poezie a 2 pohádky. V letech 1982-1989 odehrál soubor celkem 89 představení.

Práce s DKM je prací nikdy nekončící. Každý rok ze souboru herci odcházejí maturanti a přicházejí noví (studenti 1. ročníků). A tak vlastně každý rok začíná staronová práce. Soubor střídavě hraje pro děti pohádky a hry pro vyšší ročníky ZDŠ a střední školy. V průběhu 90. let připravil soubor několik pásem poezie, hry – S. Macháček: ŽENICHOVÉ, P. Verharen: HOŠI, DÍVKY A PSI, pohádky O JENÍČKOVI, MAŘENCE A ČERVENÉ KARKULCE; Z. Kozák: O BOJÁCNÉM FLORIÁNKOVI. Následuje inscenace M. Jiřičkové na motivy J. Žáka: ŠKOLA HROU aneb AŤ ŽIJE JAN AMOS, kterou soubor hraje i na okresní přehlídce v Zákupech. Pak znovu pohádky - K. Čejka - TAHANICE O TEREZKU; Z. Kozák - ČÁRY BÁBY COTKYTLE aneb TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA. Závěr 90. let je ve znamení scénického pásma MUŽ ČI ŽENA aneb KDO JE VLASTNĚ VINEN (sestavila M. Jiřičková) a pohádky J. Lady a J. Delongové: TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ.

V polovině 90. let přibrala M. Jiřičková ke spolupráci s Divadelním klubem mladých Zdenku Zahrádkovou a v r. 2000 začíná spolupráce Ivy Bufkové. V tomto roce se soubor poprvé účastní studentské přehlídky v Náchodě - Škvoreckého „Prima sezona“ s představením hry V. K. Klicpery: KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST. V tomto roce se uzavírá tvůrčí úsilí zakladatelky souboru Marie Jiřičkové. Po její smrti v práci se souborem pokračuje její dcera Iva Bufková ve spolupráci se Zdenkou Zahrádkovou a výtvarnicí Janou Glaserovou. Pod jejich vedením soubor uvedl v letech 2001 - 2006 na jeviště pohádku J. Jílka - KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA, dále hry V. Nezval - Z. Zahrádková: D´ARTAGNANOVO TAJEMSTVÍ aneb CO PAN DUMAS NENAPSAL; K. Čapek - M. Kučaba - ZE ŽIVOTA (nejen) HMYZU aneb TAK TO NA SVĚTĚ CHODÍ. Posledními úspěšnými hrami byla pohádka G. Urbana - BLEDĚMODRÝ PETR a hra J. Žáčka - PTÁKOVINY. Derniéra tohoto představení se uskutečnila za přítomnosti autora. Po PTÁKOVINÁCH nastudoval soubor hru C. Goldoniho – NÁMĚSTÍČKO. Zatím posledním nazkoušeným a předvedeným představením byla pohádka Heleny Sýkorové KDO PR OBUDÍ PINDRUŠE, kterou jsme hráli také v Novém Boru, na zámku v Zákupech v ZOO v Liberci a v kulturním centru Golf v Semilech.
 
 

Související Soubory

 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':