Soubory: Sokol / ZK ROH Průmstav / V Boudě / Spolkové loutkové divadlo V Boudě, LD

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1925
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
 
  Ve 20. letech rodinné loutkové divadlo v hostinci U Bláhů.

1925 (1928?) na ně navázal Loutkářský soubor Sokola Plzeň III-Bory, jehož zakladatelem byl ing. Jos. Kašpar, přítel Josefa Skupy.

Na školním hřišti postaven zděný pavilon, kde se hrála činohra i loutkové divadlo. Vybavení vlastní, částečně získané i z okolních loutkářských souborů (např. Přeštice).
1928 byl značný zájem o loutkové divadlo.
Každou neděli nová hra, mj. pohádky Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena v úpravě M. Kopeckého, recitační a pěvecká vystoupení. Používali i Spejbla a Hurvínka. Běžný repertoár té doby, občas kabarety pro dospělé.

1935–1958 byl – po Josefu Kašparovi – vedoucím souboru František Landergott,
rozšířil repertoár, např.: Matěj Kopecký (?A. B. Šťastný): Jan za chrta dán; Matěj Kopecký: Loupežníci na Chlumu.
Spolupracovali s loutkářskou rodinou Novákových (marionety).

Od 1936 hlavní postavou Kašpárek.
Mnohaletá spolupráce s Gustavem Noskem. K nadaným vodičům loutek patřil i Ludvík Pokorný, který přiležitostně vyřezával loutky, zejména varietní, kostýmovala je jeho manželka Milada Pokorná

1939–1945 divadlo konfiskováno pro německé účely.

1945 na Borech loutkáři vybudovali z provizorního dřevěného baráku samostatné divadlo – boudu, později dala souboru název.
Jevištní konstrukce podle vzoru Skupova divadla, marionety.
V poválečné době ovlivnil činnost souboru Květoslav Schmiedhuber st.
1947 zahájena pravidelná představení, hrálo se zde do 1989.

Od 1953 jako Loutkové divadlo ZK ROH Průmstav, neoficiálně nazýváno Borská trojka.

1958–1977 vedoucí souboru Karel Balta.

Kolem 1960 noví členové souboru, konfrontace na přehlídkách.

1967 po smrti L. Pokorného hrála v souboru i jeho manželka M. Pokorná.

Po 1967 se stal členem zdejšího loutkářského souboru Karel Novák (poté, co jejich rodinný loutkové divadlo /viz/ ukončilo činnost).

1977–1988 vedoucí ing. K. Schmiedhuber ml., opět příchod nových členů. Vžil se název V Boudě.
Do zač. 80. let téměř 30 představení, 14 titulů ročně.

1983–1985 pricipálem J. Fiala, po něm do 1988 opět K. Schmiedhuber.

1983 Loutkové divadlo Odborového domu na Borech.
Zimní pohádky: M. Marková: Sněhurka, Vojtěch Cinybulk: Sněhuláčí nokturno, A. Tomasová: Zamilovaný sněhulák. Režíroval K. Schmiedhuber st., marionety, účast na OLP v Plzni.

1988 vystěhování Divadla V Boudě do DK ROH (později DK Invest) na scénu Divadla MJF (později divadlo Kruh).

1988–1991 vedoucí P. Bernášek.

Programová řada starých českých loutkářských her. Několik originálních autorů loutek. Osobností mj. hudebník Zdeněk Čížek, spolupracoval také režisér a scénograf z profesionálního loutkového divadla Alfa Ivan Nesveda. Zkvalitnění fundusu a nové hry.

1989 Bouda zbořena.

1989
– Matěj Kopecký: Don Šajn, režie kolektiv (?Jiří Fiala), účast na KP Kraslice 1990, NP LCH;
– Rudolf Zezula: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, KP Kraslice, mimo soutěž.
1989–1998 ocenění na festivalech Kraslice, Horní Bříza, LCH.

1990 – Iva Peřinová: Poslechněte, jak bývalo, režie Jiří Fiala, výprava I. Nesveda, účast na KP Kraslice, návrh do širšího výběru pro NP LCH a na ostravskou přehlídku her pro mládež a dospělé. Individuální cena pro P. Bernáška, představitele Špinifikse.
1991–1992 – na motivy Rudyarda Kiplinga Pavel Bernášek, Alena a Jiří Fialovi, Hana a Zdeněk Čížkovi: Příběh prvopočátku aneb Jak to bylo se zvířátky, režie Jiří Fiala, H. Čížková.
Vojtěch Cinybulk: Strašidlo s kozou; Pimprle šou (autor nezjištěn).

1991 Spolkové loutkové divadlo V Boudě, samostatný právnický subjekt.
Užíván název Loutkové divadlo V Boudě.

1991–1994 vedoucí Roman Bečka.

1992
– Oldřich Augusta, Hana Čížková: Blázen Pabo;
– Vojtěch Cinybulk: Kocour Pětivousek;
– Mína Krejčová: Čertova kniha;
– Ludmila Tesařová: Vodníkova Hanička;
– Ivan Nesveda: Jossile Golem, režie Ivan Nesveda, účast na NP Jiráskův Hronov 1993.

Od 1994 vedoucím Jiří Fiala.

1995 odchod z DK Investu, náhradní prostory v Měšťanské besedě, spolupráce s Espritem. Hráli hlavně pro děti, ale i pro dospělé,
mj.: Jiří Brdečka, Ivan Nesveda: Žito jako ďábel; Jiří Kaliba: Petr a pan Proto; David Eddings: Safírová růže; Kašpárkovo varieté (pásmo výstupů různých loutek, kterým provází Kašpárek), Zdeněk Schmoranz: Začarovaný les; Sůl nad zlato, Perníková chaloupka.
1996 – dle Jiřího Brdečky: Žito a jeho ďábel, režie Ivan Nesveda.

1998 oslava 70 let existence souboru.
Trvalé problémy s působištěm, od konce 90. let v Plzni-Skvrňanech.

1998 – Ivan Nesveda, Vladimír Pech: Gambrinus, král piva, režie Ivan Nesveda, Vladimír Pech.

2001 – Václav Sojka, Vladimír Pech: Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň 2002. Doporučení do širšího výběru na LCH, režie Hana Čížková.
2003 – Kašpárkovo varieté. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.
2005 – podle Václava Klimenta Klicpery: Jan za chrta dán. Účast na Přeletu nad loutkářským hnízdem 2006.
2006 – Varieté. Účast na Boleveckých slavnostech Plzeň.

2008 na konci listopadu oslava osmdesátin souboru. Na oslavě hrály soubory:
Turnov, Čmukaři, Za každým rohem Jezinka.
Praha, Kejklíř, Stolečku, prostři se i pro malé!
Chlumec nad Cidlinou ZUŠ, Pásmo výstupů s cirkusovou tématikou.
Plzeň, V Boudě, Šípková Růženka.

2009 – Tomáš Jereš: Šípková Růženka, režie Tomáš Jereš. Účast na KP Pimprlení – 3. doporučení na NP LCH. Účast na NP Loutkářská Chrudim – cena souboru za brilantní a kreativní loutkoherectví. Účast na CP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha.

2010 – podle Pavla Trojana upravila Hana Čížková: Čertovy nevěsty, režie Hana Čížková, Vladimír Pech a Libor Fiala, dramatizace, scénografie a loutky (marioneta na drátě) Hana Čížková. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – doporučení do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP LCH – doplňkový program.

2011
– Josef Kainar: Zlatovláska. Účast na KP Pimprlení, Plzeň, Čestné uznání za bravurní komunikaci s dřevěnými přáteli – postup do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP Loutkářská Chrudim.
– v úpravě Jana Dvořáka: Don Šajn, režie kolektiv. Účast na NP Loutkářská Chrudim, jubilejní program.

2012 – Michal Havlík na motivy Jiřího Žáčka: Mordyjepardyje­saprlot. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – nominace na Loutkářskou Chrudim. Účast na NP Loutkářská Chrudim, cena souboru za inscenaci – doporučení v 2. pořadí na NP JH. Účast na CP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha. Účast na Divadle na návsi, Sudoměřice u Bechyně 2013.

2013 – Děkujeme ti, Kašpárku. Účast na KP Pimprlení, Plzeň, čestné uznání Kašpárkovi.

2014 soubor měl přibližně 20 aktivních členů pestrého věkového i profesního složení.

2014 – knihu Ottfrieda Preuslera zdramatizoval Jan Novák a dále drobně upravil Martin Fládr: Malá čarodějnice, režie Martin Fládr. Účast na KP Pimprlení, Plzeň. Účast na CP Loutkářská Chrudim, doplňkový program.

2015 – Už je to tak! Režie Jan Levý. Pohádka pro děti od 3 let, premiéra v březnu v M-klubu Knihovny města Plzně v Plzni-Skvrňanech. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – čestné uznání za výborné a vyrovnané loutkoherectví. Účast na CP Loutkářská Chrudim v doplňkovém programu.

2016 – Bohumil Schweigstil, Vladimír Pech: Kašpárek s Honzou v zakletém hradu, r. Jiří Fiala, Vladimír Pech, Václav Korda, Alena Fialová. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – doporučení na Loutkářskou Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim.

2018
– Kašpar u čarodějnice aneb… Účast na přehl. Letnice, Rakovník.
– Vladimír Pech: No, to dá rozum..., r. Vladimír Pech. Premiera 10. březen 2018. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – návrh do širšího výběru na LCH 2018. Účast na CP Loutkářská Chrudim 2018 – cena souboru za inscenaci – doporučení na CP Jiráskův Hronov. Účast na CP JH.

2019
– podle staré anglické pohádky: Janek a kouzelné fazole. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – doporučení k postupu do hlavního programu LCH 2019.
– K. M. Walló: Ošklivá princezna. Účast na KP Pimprlení, Plzeň – doporučení k postupu do hlavního programu LCH 2019.
 
  Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 130; 2003, s. 112.

EXNAROVÁ, Alena: Přelet nad loutkářským hnízdem. Loutkář 2009, č. 6, s. 262–264.

FILCÍK, Štěpán: Plzeň – stále malá a stále dobrá. Loutkář 2010, č. 3, s. 138–139, foto Štěpán Filcík.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33–34.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18–23.

KOSOVÁ, Petra: Tak plzeňským bouďákům je sedmdesát. Amatérská scéna 1998, č. 1, s. 17. Foto: Plzeň, Gambrinus.

KOSOVÁ, Petra: Pimprlení 2009. Loutkář 2009, č. 3, s. 132–134.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27–30.

LOUTKOVÉ divadlo V Boudě. 60 let souboru. 1928–1988. Historie, foto. Plzeň, Dům kultury ROH 1988, 30 s. kART.

MALÍKOVÁ, Nina: Přelet nad loutkářským hnízdem 2005–2009 aneb Dalších pět let s přeletem. Loutkář 2010, č. 5, s. 232–237, foto. M. Drtina a archiv festivalu.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 119.

OUDES, Jiří: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň – město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129–130.

ODBORNÁ porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PEKAŘOVÁ, Lenka: V Boudě 1928–1998. Vydalo Spolkové divadlo V Boudě. Plzeň 1998, 30 s. Zde soupis pramenů a osobních vzpomínek. kART.

PŘELET nad loutkářským hnízdem, repertoár 2005–2009. Loutkář 2010, č. 5, s. 230–231.

PŘELET nad loutkářským hnízdem 2005–2009 výběrový seznam článků z bibliografické databáze institut umění – Divadelního ústavu v Praze. Loutkář 2010, č. 5, s. 232–237.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 141–142.

RICHTER, Luděk: Chrudim tentokráte loutkářská. Loutkář 2009, č. 4, s. 182–187. Foto Ivo Mičkal.

RICHTER, Luděk: 19. Přelet nad loutkářským hnízdem.... Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 29–32.

RICHTER, Luděk: Bouda slavila. Loutkář 2009, č. 1, s. 039.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou – I. část – Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s. 171–176.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou – II. část – Shrnutí. Loutkář 2010, č. 5, s. 226–228.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 – Pimprlení. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38–44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 – Brůček, Josef: Šesté Pimprlení v Plzni, 2.–3. 4. 2010. (Viz texty)

SCHMIEDHUBER, K.: Jubileum V Boudě. ČsL 1975, č. 5, květen.

SOPROVÁ, Jana: Od baroka k postmoderně (CP Loutkářská Chrudim 2012) – Mordyjepardyjesaprlot. AS 4/2012, s. 26–32. (viz Texty)

ŠEDESÁT let loutkového souboru V Boudě. Plzeň, Dům kultury ROH 1988, 30 s. MLK.

V BOUDĚ 1928–1998. Sborník. Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě 1998, 30 s. kART.

VAŠÍČEK, Pavel, MALÍKOVÁ, Nina: Plzeňské loutkářství, 2000, s. 100–103.

VAŠÍČEK, Pavel: Gras = výhonky, mladé větvičky aneb Kraslice ´89. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 180–182.

VAŠÍČEK, Pavel: Jak to bylo s datlem čili Kraslice 90. Čs. loutkář 1990, č. 8, s. 176–177.

----
České listy 2003, č. 1.

WEBOVÉ stránky Loutkového divadla V Boudě – http://www.vboude.com/ – 20. 5. 2019.
 
  Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
 
 

Související Texty

 
 

Související Soubory

 
 

Související Osobnosti

 
 

Související Ročníky přehlídek

 
 

Související Organizace

 
 

Související Bibliografie

 
 

Související www odkazy

 
 

Související Videa

 
 

Související Obrázky

Chrudim, Loutkářská Chrudim – program, 1991
Chrudim, Loutkářská Chrudim – program, 1996
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 4, 1992
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 6, 1992
Plzeň,  Divadlo v Boudě DK, Příběh prvopočátku, LCH 1991
Plzeň,  Divadlo v Boudě DK, Příběh prvopočátku, LCH 1991
Plzeň, Divadlo v Boudě DK ROH Plzeň, Don Šajn – Z divadelní pouti LCH 1989
Plzeň, Divadlo v Boudě DK ROH, Don Šajn, LCH 1989
Plzeň, Divadlo v Boudě DK, Poslechněte, jak bývalo…, 1990
Plzeň, Divadlo v Boudě, Blázen Pabo aneb O válce lucké, LCH 1992
Plzeň, Divadlo v Boudě, Jossile Golem, LCH 1993
Plzeň, Divadlo v Boudě, Žito a jeho ďábel, LCH 1996
Plzeň, Divadlo v Boudě, Zlatovláska, Pimprlení 2011
Plzeň, LD Sokol / ZK ROH Průmstav, František Landergott, principál divadla v letech 1935–1958
Plzeň, LD V boudě, 1953
Plzeň, LD Záv. klubu ROH Průmstav, Karel Balta, principál divadla v letech 1958–1977
Plzeň, LD, V Boudě, Už je to tak, Už je to tak!, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, LD, V Boudě, Už je to tak, Už je to tak!, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, Loutkové divadlo v Boudě, Čertovy nevěsty, LCH 2010
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, Jossile Golem, JH 1993
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, Loutkář, 2009
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, No, to dá rozum, CP Loutkářská Chrudim 2018
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, No, to dá rozum, CP Loutkářská Chrudim 2018
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, Už je to tak! – pozvánka, 2015
Plzeň, Průmstav LD, 1956
Plzeň, Průmstav LD, 1956
Plzeň, Průmstav LD, sál divadla, 1956
Plzeň, Sokol / ZK ROH Průmstav / V Boudě, Květoslav Schmiedhuber st., člen a režisér souboru, 194x
Plzeň, Spolkové loutkové divadlo v Boudě, Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů, LCH 2001
Plzeň, V  Boudě, 70 let divadla 1998
Plzeň, V Boudě 1928-1998 – publikace, tit. strana
Plzeň, V boudě DK ROH, Don Šajn, 1989
Plzeň, V Boudě, členové souboru, 2009
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, 1989
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, 1989
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, LCH 2011
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, LCH 2011
Plzeň, V Boudě, Dřevěná bouda divadla kolem roku 1985
Plzeň, V Boudě, Dřevěná bouda divadla na Borech kolem roku 1950
Plzeň, V Boudě, Gambrinus, král piva, 1998
Plzeň, V Boudě, hlediště divadla v dřevěné boudě na Borech v roce 1987
Plzeň, V Boudě, Jan za chrta dán, 2005
Plzeň, V Boudě, Jan za chrta dán, 2006
Plzeň, V Boudě, Jan za chrta dán, LCH 2006
Plzeň, V Boudě, Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů, 2001
Plzeň, V Boudě, loutka
Plzeň, V Boudě, Malá čarodějnice, CP Loutkářská Chrudim 2014
Plzeň, V Boudě, Malá čarodějnice, CP Loutkářská Chrudim 2014
Plzeň, V Boudě, Mordyjepardyjesaprlot, CP Loutkářská Chrudim 2012
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, V Boudě, Poslechněte jak bývalo, 1990
Plzeň, V Boudě, Poslechněte jak bývalo, 1990
Plzeň, V Boudě, Příběh prvopočátku, 1991
Plzeň, V Boudě, Příběh prvopočátku, 1991
Plzeň, V Boudě, Šípková Růženka, 2008
Plzeň, V boudě, Šípková Růženka, LCH 2009
Plzeň, V boudě, Šípková Růženka, LCH 2009
Plzeň, V Boudě, Žito a jeho ďábel, 1996
Plzeň, V boudě, Zlatá rybka, 1953
Plzeň, V boudě, Zlatá rybka, 1953
Plzeň, V Boudě, Zlatovláska, 2011
Praha, Artama, Vykřičník, duben 1992


 
 

Související Alba

 
 

Mapa působení souboru - Sokol / ZK ROH Průmstav / V Boudě / Spolkové loutkové divadlo V Boudě, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 
Plzeň, V Boudě, členové souboru, 2009
Plzeň, LD Sokol / ZK ROH Průmstav, František Landergott, principál divadla v letech 1935–1958
Plzeň, Sokol / ZK ROH Průmstav / V Boudě, Květoslav Schmiedhuber st., člen a režisér souboru, 194x
Plzeň, LD V boudě, 1953
Plzeň, V boudě, Zlatá rybka, 1953
Plzeň, V boudě, Zlatá rybka, 1953
Plzeň, Průmstav LD, 1956
Plzeň, Divadlo v Boudě DK ROH, Don Šajn, LCH 1989
Plzeň, Průmstav LD, 1956
Plzeň, Průmstav LD, sál divadla, 1956
Plzeň, LD Záv. klubu ROH Průmstav, Karel Balta, principál divadla v letech 1958–1977
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, 1989
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, 1989
Plzeň, V Boudě, Příběh prvopočátku, 1991
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, Jossile Golem, JH 1993
Plzeň, V Boudě, Žito a jeho ďábel, 1996
Plzeň, V Boudě, Gambrinus, král piva, 1998
Plzeň, V Boudě, Jan za chrta dán, LCH 2006
Plzeň, V boudě, Šípková Růženka, LCH 2009
Plzeň, V Boudě, Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů, 2001
Plzeň, Loutkové divadlo v Boudě, Čertovy nevěsty, LCH 2010
Plzeň, V Boudě, Zlatovláska, 2011
Plzeň, V Boudě, Don Šajn, LCH 2011
Plzeň, V Boudě, Mordyjepardyjesaprlot, CP Loutkářská Chrudim 2012
Plzeň, V Boudě, Malá čarodějnice, CP Loutkářská Chrudim 2014
Plzeň, V Boudě, Malá čarodějnice, CP Loutkářská Chrudim 2014
Plzeň, LD, V Boudě, Už je to tak, Už je to tak!, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, LD, V Boudě, Už je to tak, Už je to tak!, CP Loutkářská Chrudim 2015
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, V Boudě, No, to dá rozum, CP Jiráskův Hronov 2018
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, No, to dá rozum, CP Loutkářská Chrudim 2018
Plzeň, Loutkové divadlo V Boudě, No, to dá rozum, CP Loutkářská Chrudim 2018