Opony: Lezník, Kroužek divadelních ochotníků Vrchlický, opona Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, autor Václav Mimra, 1896, v soukromém vlastnictví

 
  Autor: Václav Mimra, řídící učitel v Lezníku, zakladatel Kroužku divadelních ochotníků Vrchlický, 1896
Rozměr: 390 x 235 cm
Vročení: 1896
 
  Motiv: Svornost
 
  Za červenou draperií tři postavy v dobových úborech, Čech, Moravan a Slezan, znaky Čech, Moravy a Slezska..
Obraz znázorňuje Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů.
Autorem byl řídící učitel v Lezníku Václav Mimra, který maloval také kulisy a byl tím, kdo v Lezníku založil v r. 1895 Kroužek divadelních ochotníků "Vrchlický". Název spolku nebyl v prvních letech jeho existence ustálený. Přídomek „Vrchlický“ se v názvu spolku trvale objevuje až od roku 1903, kdy bylo také pořízeno razítko.
---

Přibližně před 15 lety objevená opona v Lezníku na okr. Svitavy o rozměrech 390 x 235 cm je dílem řídícího učitele Václava Mimry z Lezníku, zakladatelem Kroužku divadelních ochotníků Vrchlický a malířem jeho dekorací. Opona se již svým námětem – Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů - jednoznačně hlásí do doby svého vzniku v polovině devadesátých let 19. století. Kroužek divadelních ochotníků zde byl založen v roce 1895, tedy v roce konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze, mimo jiné impulsu pro takovéto (i obrazové) demonstrace vzájemnosti. Oproti ale například Hynaisovu plakátu zmíněné výstavy je zde námět podán archaičtěji, v podobě skupiny tříčtvrtečních postav identifikovaných heraldicky přesnými erby. Štít s českým lvem uprostřed je akcentován výraznou korunou, je tedy zdůrazněna i myšlenka Království českého. K němu se v gestu heraldické zdvořilosti přiklánějí erby moravský a slezský, moravský na čestnějším místě po pravici. Kompozice erbů je doplněna ratolestmi.
Sestava figur pak prakticky vyrůstá z erbů a opakuje jejich skladbu. Zajímavá je kombinace čelního postoje, profilu a ztraceného profilu. Po stranách i nad hlavami postav rozvedená bohatá drapérie, jež se zejména nad hlavami kroutí do nepříliš reálných záhybů, celý výjev rámuje a vytváří oválný kukátkový průzor. Ne zcela přesvědčivé zvládnutí dekorativního prvku drapérie, zejména v horní partii, nabízí možnost, že předlohou mohl být třeba drobný upomínkový medailon kruhového či oválného tvaru. Autor měl následně potíže přizpůsobit jej obdélnému formátu opony.

(Mgr. Jakub Synecký, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
 
  Výstavy:
Opona objevena v souvislosti příprav 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, kde byla péčí Městského muzea a galerie vystavena její fotografie.
 
  Historické užití:
Divadelní kroužek Vrchlický
 
  Současné užití:
V soukromém vlastnictví.
 
  Majitel/umístění:
V soukromém vlastnictví. Majitel hodlá oponu umístit do depozitáře Městského muzea a galerie v Poličce a usiluje o její restaurování.
 
  Fyzický stav:
existuje, uložena v depozitáři
 
  Tematická skupina:
Vlastenecké projevy
 
  Informátoři:
Josef Kopecký, Lezník,
Městské muzeum a galerie Polička
 
 

Související Texty

 
 

Související Geografické celky

 
 

Související Soubory

 
 

Související Organizace

 
 

Související Pojmy

 
 

Související Obrázky

Lezník, detail opony Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Lezník, detail opony Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Lezník, opona Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Lezník, opona Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, nový panel, duben 2013
Polička, výstava Malované opony, Lezník, Oldříš, opony, 2013


 
 

Související Opony

 
 

Související Výstavy

 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 
Lezník, detail opony Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Lezník, opona Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Lezník, detail opony Svornost Čechů, Moravanů a Slezanů, Václav Mimra, 1896
Polička, 31. prezentace putovní výstavy Malované opony, nový panel, duben 2013